Servicii publice

La nivelul comunei sunt organizate sau în curs de organizere servicii publice care asigură satisfacerea nevoilor cetăţenilor în următoarele domenii: 
 
1. Serviciul comunitar de cadastru şi agricultură organizat în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, asigură servicii de consultanţă şi evidenţă agricolă precum şi de reproducere şi sanătate la animale. Este încadrat în prezent cu două persoane.
 
2. Serviciul comunitar pentru evidenţa persoanelor urmează a fi înfiinţat în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi va asigura în sistem de ghişeu unic servicii de stare civilă, întocmirea şi eliberarea actelor de identitate precum şi a permiselor de conducere şi cele de înmatriculare a autovehicolelor.
 
3. Serviciul de asistenţă socială funcţionează în prezent în structura aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale fiind încadrat cu un referent.
4. Serviciul de telefonie este asigurat prin Oficiul comercial Băiţa de sub Codru având un număr de 184 abonaţi telefonici deserviţi de 5 persoade abonate.
 
5. Serviciul de poştă este asigurat de Oficiul poştal Băiţa de sub Codru cu un număr de 3 angajaţi.
 
5. Serviciul de distribuţie a energiei electrice este asigurat de S.C. Electrica S.A. şi se realizează prin 5 posturi de transformare şi 21 km reţea de distribuţie. Un număr de 3 gospodării nu sunt racordate la reţeaua de furnizare a energiei electrice.