Infrastructura

Căi de comunicaţie
1. Drumuri de legătură. Reşedinţa comunei este legată de reşedinţa de judeţ prin drumul judeţean DJ 172 Băiţa de sub Codru - Ariniş, modernizat. Varianta DJ 172 B asigură legătura cu comuna Băseşti. Starea acestuia este însă necorespunzătoare, asigură cu dificultate circulaţia autovehicolelor. Din DJ 172 B se ramifică drumul comunal ce asigură legătura cu satul Odeşti din componenţa comuna Băseşti.
2. Străzi. Pe teritoriul comunei există 22 km reţea stradală în cele 2 localităţi. Din acestea 7 km sunt străzi pietruite iar 15 km stradă din pământ pe care a fost aşternut pietriş.
 
Servicii publice
1. Serviciul de telefonie - asigurat prin Oficiul comercial Băiţa de sub Codru având un număr de 184 abonaţi telefonici.
2. Serviciul de poştă - asigurat de Oficiul Poştal Băita de sub Codru.
3. Serviciul de distribuţie a energiei electrice - asigurat de S.C. Electrica S.A.