Economia

Principala activitate economică în comună, este agricultura. Aceasta se desfăşoară în 687 exploataţii agricole familiale pe o suprafaţă de 2881 ha teren agricol. Exploataţiile agricole deţin un număr de 834 bovine, 514 ovine şi caprine, 1841 porcine, 210 cai, 6327 păsări. Înzestrarea cu tractoare şi maşini agricole este compusă din 73 tractoare, 24 grape cu discuri, 60 pluguri, 6 semănători, 9 combine pentru recoltat cereale păioase.

 

Pe teritoriul comunei îşi desfăşoară activitatea mai mulţi agenţi economici, cei mai importanţi fiind:

      ♦ SC Nordcolor SRL, producător de lacuri, vopsele şi mobilier

      ♦ SC Picador-Sabau SNC, având activitate în domeniul panificaţiei şi comerţului cu amănuntul

      ♦ SC Licolemn SRL, exploatarea şi prelucrarea lemnului

      ♦ SC Codralact SRL, cu activitate în domeniul colectării şi procesării laptelui.

La acestea se adagă un număr de 12 agenţi economici organizaţi ca asociaţii familiale sau persoane fizice cu activitate în domeniul distilării borhoturilor din fructe, obţinerea uleiului din floarea soarelui, tâmplărie, construcţii şi comerţ. În aceste activităţi sunt angajate un număr de 49 persoane.

 

Silvicultura constituie de asemenea o activate economică importantă. Pe teritoriul comunei există o suprafaţă de 1857 ha păduri. Urmare a aplicării legilor de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestere cea mai mare parte, adică 1359 ha trece în proprietatea cetăţenilor, a comunelor şi cultelor religioase. Diferenţa de 498 ha rămâne în proprietatea statului şi adimistrarea structurilor silvice ale statului.


Domenii care prezintă interes pentru investitori:

      ♦ Cultivarea terenului agricol;
      ♦ Prelucrarea şi valorificarea produselor agricole;
      ♦ Creşterea animalelor;
      ♦ Producerea de lacuri şi vopsele;
      ♦ Prelucrarea lemnului;
      ♦ Agroturismul rural.


Suntem interesaţi de atragerea de fonduri, de iniţierea şi realizarea unor programe de dezvoltare regională, cooperarea cu firme şi comunităţi locale din ţările UE, în condiţiile legii.
Aşteptăm investitori din ţară şi din U.E.:
Argumente:
♦ Comuna Băiţa de sub Codru este situată la 50 km de municipiul Baia Mare, care dispune de aeroport, gară CFR, transport auto de marfă şi persoane în toate direcţiile.
♦ Dispunem de forţă de muncă calificată, mai ieftină decât în ţările UE;
♦ Oferim investitorilor terenuri spre concesionare;
♦ Acces la servicii publice: salubrizare, etc;
♦ Acces la utilităţi: telefon, cablu TV, intenet, gaz, etc.