Descriere generală

Denumirea comunei şi statutul juridic al acesteia 

Comuna are numele de "Băiţa de sub Codru" nume comun şi pentru localitatea  de reşedinţă.

Denumirea actuală a comunei datează de la 17 februarie 1968, dată la care a intrat în vigoare Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României. Până la acea dată satul de reşedinţă şi comuna au fost cunoscute sub denumirea de "Băiţa" cu varianta în limba maghiară "Mossobanya'" şi "Kiss Banya".

Denumirea localităţii este dată de existenţa în secolele XV-XIX a unei activităţi de exploatarea a aurului în Codrul Băiţei, a căror urme atât materiale cât şi de toponimie sunt cunoscute şi astăzi.

Schimbarea denumirii comunei din "Băiţa" în Băiţa de sub Codru a fost determinată de existenţa pe teritoriul judeţului Maramureş a două localităţi cu denumirea "Băiţa", cea de-a doua în componenţa comunei Tăuţi Măgherăuş şi de faptul că în mod obişnuit pentru diferenţierea celor două localităţi li se atribuia frecvent terminaţia "de sub Codru".

Comuna Băiţa de sub Codru este persoană juridică de drept public, având capacitate juridică deplină. Exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce revin comunei ca persoană juridică de drept civil, precum şi reprezentarea acesteia în raport cu alte autorităţi, persoane fizice sau juridice, precum şi în faţa instanţelor de judecată se asigură de primar.

 

Situare geografică, teritoriul administrativ şi localităţile componente

Comuna Băita de sub Codru se află situată în zona de sud-vest a judeţului Maramureş, la circa 50 km de reşedinţa de judeţ - Baia Mare -  în zona etnografică cunoscută sub denumirea de "Ţara Codrului", la limită cu judeţul Satu Mare şi în apropierea limitei cu judeţul Sălaj.

Localitatea Băiţa de sub Codru, reşedinta comunei, este legată de reşedinţa judeţului, municipiul Baia Mare, prin drumul judeţean DJ172. Pe teritoriul comunei există 22 km reţea stradală, din care 7 km străzi pietruite.

Teritoriul administrativ al comunei este de 5129 ha cuprins între vecinătăţile: 

        ♦ Comuna Ariniş, la est

        ♦ Comuna Băseşti, la sud

        ♦ Comuna Homoroade din judeţul Satu Mare, la vest

        ♦ Comuna Asuajul de Sus, la nord.

Comuna este compusă din două sate:

        ♦ satul Băiţa de sub Codru - reşedinţă a comunei, localitate de rangul IV potrivit Legii 351-2001

        ♦ satul Urmeniş - sat aparţinător, localitate de rangul 4 potrivit Legii 351-2001. Satul Urmeniş este situat la est de reşedinţa de comună la o distanţă de 2, 2 Km.


Potrivit recensământului populaţiei din ianuarie 2002, populaţia stabilă a comunei este de 1943 locuitori. Populaţia localităţii Băiţa de sub Codru este de 1582 locuitori, din care 1560 români, 3 maghiari şi 19 rromi. Satul Urmeniş este de 361 locuitori, din care 360 români şi 1 maghiar.