Cultură şi învăţământ

Pe teritoriul comunei îşi desfăşoară activitatea următoarele instituţii: 


1. Şcoală cu clasele I-VIII Băiţa de sub Codru, instituţie ce cuprinde în subordinea sa şi şcoala cu clasele I-IV Urmeniş precum şi 3 grădiniţe. În unităţile de învăţământ sunt cuprinşi un număr de 99 copii preşcolari precum şi un număr de 232 elevi. De educarea lor se ocupă 20 cadre didactice şi un număr de 6 personal auxiliar şi de îngrijire. Activităţile şcolare se desfăşoară în două clădiri proprii şi două închiriate cuprinzând un număr de 17 săli de clasă şi laboratoare. Actualul director al şcolii cu clasele I-VIII Băiţa be sub Codru este profesorul Marinca Traian.


2. Căminul cultural Băiţa de sub Codru este instituţia de cultură ce asigură păstrarea şi valorificarea tradiţiilor culturale ce asigură organizarea de activităţi culturale şi de petrecere a timpului liber. Căminul cultural îşi desfăşoară activitatea în două clădiri, una în Băiţa de sub Codru cu o sală de spectacole de 350 locuri şi una în Urmeniş cu o sală de spectacole de 200 locuri. Actualul director al căminului cultural este Pop Dumitru.


3. Biblioteca comunală este institutia de cultură ce asigură împrumutul de carte către locuitorii comunei precum şi desfăşurarea unor activităti culturale cu specific de bilbliotecă. Bilblioteca comunală îşi desfăşoară activitatea în clădirea Căminului cultural Băiţa de sub Codru dispunând de un număr de 6735 volume de carte. Actualul bibliotecar este Pop Lucica.


4. Activitatea de sanătate se desfăşoară în cadrul cabinetului medicului de familie ce funcţionează în clădirea Dispensarului medical Băiţa de sub Codru. La cabinetul medicului de familie funcţionează  un medic şi doi asistenţi medicali. Serviciul medicului de familie este asigurat în prezent prin medic Grumaz Mirela, înlocuitor.


5. Ordinea publică se asigură in comună prin postul de politie incadrat cu doi agenţi de poliţie. Postul de poliţie funcţioneză în cadrul clădirii Consiliului Local. Actualul şef al postului de poliţie este agentul şef de poliţie CUREU LUDOVIC.